zieg: (Fantomas)
Індуси вигадали ділити людей на всяких там вайш'їв, та шудр, та брахманів, феодали - на шляхту й кріпаків, марксисти - на капіталістів та пролетарів. І всі намагались і намагаються обґрунтувати свою термінологію відношенням до засобів виробництва. Тоді як за основу треба брати відношення до сонця. Бо людство згруба поділяється на дві частини - на тих, хто за допомогою фотосинтезу харчі виробляє, та тих, хто в них харчі відбирає. Відбирає або силою (фураж, військові реквізиції, продразвйорстка), або хитрістю (торгівля з селом ніколи не була рівноцінна). Щоб пригнітити слабенькі сигнали підкірки про аморальність присвоєння плодів чужої праці, відбиральники створили ідеологію, за якою тільки вони справжні люди, шляхта, біла кістка й гемоціанінова кров, а ті, що довбуться з фотосинтезом - смерди, холопи, бидло. На сучасному етапі - селюки, рагулі, кугути, жлоби, всіляко нижчі за носіїв розвиненого інтелекту, передового досвіду та високої естетики - міських жителів. Це ширший еквівалент злочинницької культури зневажання жертв - лохов.
І саме на ненависті до селюків ґрунтується світова антиукраїнська змова, в існуванні якої я глибоко переконаний - досить згадати тільки справу Дем'янюка. Бо українці - селюцька нація і годі це заперечити. Втім, нас тільки країна, і не такі ми бували добренькі, щоб не вИкликати в когось ненависті. Однак ця ж таки ідеологія лежить в основі ненависті світу до чорної Африки.

Read more... )
zieg: (sniper)


Звісно, то була не революція. Дехто каже - дискотека. А я хочу думати, що маневри. Польові навчання.
zieg: (Default)
Тільки трошечки не так.


Поки я до такого додумувався, хтось узяв і зробив кіно.
Вирвані моменти з моїх міркувань:

Історія людства - це постійне прискорення інформаційного обміну; сучасне людство досягло такої швидкості інформаційних процесів, яких не досягала жодна зі знищених попередніх земних цивілізацій. При досягненні крайньої швидкості, безумовно вищої за швидкість світла, коли інформація буде доступна миттєво в будь-якій точці населеного людьми Всесвіту, людство в сукупності свої перетвориться на Бога. Можливо, локального Бога для згаданого населеного Всесвіту.

Кінця світу в розумінні кінця цивілізації не буде; можливе коригування напрямків розвитку війнами та широкозакроєними катастрофами. Суто ідеалістичне обґрунтування цієї тези випливає з попереднього абзацу.

Усілякі ідеї про обмеження росту народонаселення, охорону довкілля, енергоощадливість, національні культури, різні там The Georgia Guidestones - слід вважати явищем глибоко консервативним та історично безперспективним.


На перших етапах майбутнього люди житимуть у перенаселених містах, що має стимулювати пасіонарність; носії важливого життєвого, наукового тощо досвіду житимуть довго, років 90 з гаком; популяції міст складатимуться з хворих людей, які весь од чогось лікуватимуться. Весь час виникатимуть нові хвороби, котрі завдяки новим способам сполучень поширюватимуться по Землі миттю. Популяції набуватимуть імунітету від дедалі більшої кількості зарази.

Переважну більшість населення складатимуть дегенерати-виродженці (за Клімовим), що спричинить неабиякий розвиток мистецтв (скоріше за все ще дегенеративніших, ніж тепер) та науки.

Війни - це спосіб навернення консервативних екологічно збалансованих, себто застійних, суспільств на шлях прогресу.

Зі сказаного випливає також, що до нашого Куратора не можна застосовувати маніхейський підхід і волюнтаристські тлумачення "добра" та "зла".

March 2012

S M T W T F S
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Syndicate

RSS Atom
Page generated Sep. 23rd, 2017 03:51 am
Powered by Dreamwidth Studios

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags